Vasil Drumev Portet2

"Каквото е възпитанието на човека, такъв е и характерът му, такива са делата му, такъв му е и целият живот."