Отлично и много добро представяне на Националното външно оценяване постигнаха четвъртокласниците от НУ "Васил Друмев" гр. Пазарджик. Средният успех по Български език и литература е 5,37. Средният успех по Математика е 5,51. Постигнатите резултати са благодарение на всеотдайният труд на класните ръководители на четвърти клас и доброто взаимодействие с родителите в лицето на Училищното настоятелство. Желаем успех на всички наши четвъртокласници.