Материална база

 ОЩЕ СНИМКИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В ГАЛЕРИЯ: МАТЕРИАЛНА БАЗА >>>

Интересът към НУ  „Васил Друмев“-Пазарджик и увеличаването на броя ученици, постъпващи при нас, поставят основните ни приоритети - добра материална база, високо качество на учебния процес и професионален мениджмънт.


НУ „Васил Друмев“ разполага със съвременна материално-техническа база, която се стремим да разширяваме и модернизираме всяка година.

През 2024 г. училището кандидатства по проект за изграждане на нов и съвременен физкултурен салон, който ще обезпечи напълно часовете по физическа култура и спорт и ще бъде изцяло конструиран така, че да покрие всички изисквания към ресурса в часовете.

Учебният процес в училището се провежда в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети. На разположение на всички ученици са:

Всички учебни помещения са оборудвани със съвременна учебна мебел и учебни технически средства.

    Училището предлага  изнесено столово обедно хранене с  разнообразна и здравословна храна.

    Осигурен е достъп и на лица в неравностойно положение.