ЗА УЧЕНИЦИТЕ

U4enici

ОФИЦИАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Резултати от Националното математическо състезание "Европейско кенгуру",
проведено на 16.03.2023 г. за учебната 2022/2023 година

Резултати от НС "Европейско кенгуру" 5-12 клас за учебната 2020/2021 година

Резултати от НМС "Европейско кенгуру",
5-6, 7-8 клас,
проведено на 29 май 2021 г.

Резултати от НМС "Европейско кенгуру",
проведено на 18.03.2021 г.


НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ:


01.11.2019 г.- 03.11.2020 г. вкл.- есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.- коледна
05.02.2020 г. – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. - пролетна
Край на учебната година: 29.05.2020 год. 1- 3 клас
16.06.2020 год. 4 клас
Забележка: 20.05.2020 г. ( матура по БЕЛ за 12 клас)- неучебен ден
22.05.2020 г.( втора задължителна матура за 12 клас)- неучебен ден

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
27.05.2020 г. – HBO по БЕЛ
29.05. 2020 г.- HBO по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК:
06.02.2020 год.


ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. ДО 4. КЛАС
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ:
8:00- 8:40- Първи час
8:50- 9:30- Втори час
9:50- 10:30- Трети час
10:40- 11:20- Четвърти час
11:30- 12:10- Пети час
12:20- 13:00- Шести час