Прием 2020-2021


Документи за прием на ученици през учебната 2020/2021 година:


Прием първи клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

В Начално училище „Васил Друмев“-Пазарджик стартира кампания за прием на първокласници. Заявленията за прием в първи клас и подготвителна група, както и декларацията за съгласие за обработка на лични данни, ще се приемат по електронен път от 24.04.2020 г. до 29.05.2020 г. на електронната поща на училището: nu_vasildrumev@abv.bg. При невъзможност за подаване на документите по електронен път, същите могат да бъдат подадени в училище на хартиен носител всеки вторник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заявлението и декларацията са публикувани в сайта на училището: drumevpz.bg
и фейсбук страницата на училището.

Документът, попълнен от родителя и изпратен на електронната поща на училището, ще бъде въведен във входящия дневник на НУ „Васил Друмев“. Родителят на имейл ще получи входящ номер на заявлението.

По повод обявеното извънредно положение, Ви информираме, че при изпращане на заявлението на електронната поща на училището, не е необходимо да го принтирате предварително, подписвате и сканирате (фотографирате).

Списъците с приетите ученици на първо класиране ще бъдат обявени на сайта на училището на 01.06.2020 г. в 17 ч. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

*ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в ПЪРВИ КЛАС

*ДЕКЛАРАЦИЯ съгласие от родител за обработване на лични данни на дете и родител

*ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА