БЮДЖЕТ

 

  Б Ю Д Ж Е Т за 2024 на НУ "Васил Друмев", гр. Пазарджик

 Утвърден със Заповед №573/27.03.2024 г. на Кмета на общината

  Изтегли документа в PDF формат

 Изпълнение на Бюджета към 31 март 2024 г.