Педагогически екип

Илиана Георгиева Чалъкова, директор

Магистър „Начална училищна педагогика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

II-ра професионална квалификационна степен

Контакти: ichalakova@abv.bg

 

инж. Величка Георгиева Въжева, зам.-директор „Учебна дейност“

Магистър „Инженер-химик“, ХТМУ, гр. София

Професионална квалификация „Педагогическа правоспособност“, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, СУ „Климент Охридски“, гр. София

Магистър „Управление в образованието“, ВТУ" Св.св Кирил и Методий" , гр. Велико Търново

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: vajeva@abv.bg

Мариана Георгиева, зам.-директор „Административно-стопанска дейност“

 

Славяна Георгиева Ранчева, старши учител, класен ръководител

Магистър „Начална училищна педагогика с английски език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

II-ра професионална квалификационна степен

Контакти: slavjana@abv.bg

 

Катя Георгиева Божилова, старши учител, класен ръководител

Магистър „Начална училищна педагогика“, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: k.bojilova67@ gmail.com

 

 

Стоилка Йорданова Минева – Стоянова, старши учител, класен ръководител

Магистър „Начална училищна педагогика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Бакалавър „ Руска филология“, КГПИ, гр. Сиктивкар, Русия

IV –та професионална квалификационна степен

Контакти: mineva.suzi@abv.bg

 

Спаска Георгиева Георгиева, старши учител, класен ръководител

Магистър „Начална училищна педагогика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: рака_83@abv.bg

Александра Спасова Близнакова, старши учител, класен ръководител

Магистър „Информационно-комуникационни технологии в предичилищното образование и началния етап на СОУ“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“,  ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: aleksandra.bliznakova@edu.mon.bg

Сефка  Ангелова Щерева, старши учител, класен ръководител

Магистър „Начална училищна педагогика с музика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

IV –та професионална квалификационна степен

Контакт: ewelin@abv.bg

Атанас Валентинов Лукайчев, учител, класен ръководител

Магистър „Спорт в училище“, ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Бакалавър „Начална училищна педагогика с чужд език“, ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

IV –та професионална квалификационна степен

Контакти: a6tanas1504@gmail.com

Антоанета Илиева Василева, старши учител, класен ръководител

Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново

IV –та професионална квалификационна степен

Контакти: vasilevaantoaneta@abv.bg

Илияна Георгиева Темнилова, старши учител, класен ръководител

Магистър“Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Предучилищна и начална училищна педагогика

IV –та професионална квалификационна степен

Контакти: ilianatemnilova@gmail.com

 

Мариана Спасова Кацарова, старши учител на подготвителна група

Магистър „Управление в образованието“, ВТУ" Св.св Кирил и Методий" , гр. Велико Търново

Магистър „Предучилищно образование“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

IV-та професионална квалификационна степен

Контакти: meri7203@abv.bg

Елена Илиева Гъркова, учител ГЦДОУ

Магистър „Спорт в училище“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Бакалавър „“Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: elii_shalamanova@abv.bg

Гергана Георгиева Лалева, учител ГЦДОУ

Магистър „Физика и математика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Магистър „Начален учител“, Тракийски университет, гр. Стара Загора

IV –та професионална квалификационна степен

Контакти: gergana_laleva78@abv.bg

 

Николета Цветанова Колчакова, учител ГЦДОУ

Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Контакти: npoibrenska91@gmail.com

 

Йорданка Ангелова Йорданова, старши учител ГЦДОУ

Магистър „Обучение по информационни технологии в началното училище“, ПУ " Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, СУ "Св. Климент Охридски", гр. София

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: danito_911@abv.bg

 

 Татяна Михайлова Братанова, старши учител ГЦДОУ

Магистър „ Начална училищна педагогика с физическо възпитание“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

V-та професионална квалификационна степен

Контакти: tatianabratanova@abv.bg

 

Илияна Петкова Димова, учител ГЦДОУ

Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Бакалавър „Български и френски език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

IV-та професионална квалификационна степен

Контакти: iliana_dimova91@abv.bg

 

Гинка Цвяткова Коева, учител ГЦДОУ

Магистър „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

V-та професионална квалификационна степен

Контакти: e.gerginska@abv.bg

 

Павлина Николаева Куртева, старши учител ГЦДОУ

Магистър „Начална училищна педагогика“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Магистър „ Превод и интекултурна комуникация с чужд език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гл. Пловдив

Бакалавър „Български и френски език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

III-та професионална квалификационна степен

Контакти: nesterowa@abv.bg

 

Станислава Николаева Чолакова-Ставровска, учител

Магистър „Начална училищна педагогика с английски език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

II –ра професионална квалификационна степен

Контакти:  cholakova_s@abv.bg

 

Теменужка Евгениева Пашева, учител

Магистър „Начална училищна педагогика с английски език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

IV-та професионална квалификационна степен

 

Мария Антонова Сиракова, старши учител, преподавател по английски език

Магистър „Начална училищна педагогика с английски език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

III –та професионална квалификационна степен

Контакти: mimi_sirakova@yahoo.com

 

Мария Иванова Стефанова, ресурсен учител

Магистър „Иновационни технологии в предучилищен и начален етап на СОУ“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Бакалавър „Специална педагогика“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

IV-та професионална квалификационна степен

Контакти: miri1986@abv.bg

  

Петя Георгиева Точкова-Козложова, психолог/логопед

Магистър „Комуникативни нарушения“, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

Бакалавър „Психология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

II-ра професионална квалификационна степен

Контакти: to4@abv.bg

 

Атанаска Петрова Кабакчиева, завеждащ административна служба

Бакалавър „Икономика“, ВУАРР, гр. Пазарджик

Стойчо Георгиев Митин, огняр

Галина Тодорова Въртигова, хигиенист

Таня Лискова, хигиенист