Първи клас

1aklas 1200

1 а клас

с класен ръководител старши учител Славяна Ранчева, учител ГЦОУД Елена Гъркова

 

 

 

1bklas

1b 1200

1 б клас

с класен ръководител старши учител Катя Божилова, учител ГЦОУД Гергана Лалева