ЧЕТВЪРТИ КЛАС

4aklas

4a 1200

4 а клас

с класен ръководител старши учител Илияна Темнилова, учител ГЦОУД Гинка Коева

 

 

  

4bklas

4b 1200

4 б клас

с класен ръководител старши учител Антоанета Василева, учител ГЦОУД старши учител Павлина Куртева