ПРИЕМ 2024-2025

Priem2024

Резултати от първо класиране за прием първи клас в НУ „Васил Друмев“ – гр. Пазарджик за учебната 2024/2025 година (pdf файл)

1

2

3

4

3. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:

1. Заявление /по образец/
2. Декларация за верността на декларираните данни в заявлението /по образец/
3. Декларация за обработване на лични данни /по образец/
4.Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на един от родителите
5. Удостоверение за раждане /копие/

ЗАПОВЕД за реда за приемане  на ученици - график и прием.2024-2025г