Vasil Drumev Portet2

"Онзи, който знае добре миналото, той знае какво е бил и какво може да бъде занапред. А нравствено свободният човек никога не се подчинява на страстите си или на страстите на другиго, никога не си позволява да върши нещо под какво да е друго влияние, освен под влиянието на разумността, честността, благородството. Това е много важно, особено за доброчестината на един народ. Училището трябва да знае целта, към която е длъжен човек да се стреми в животът си. То възпитава в любов към Отечеството, а патриотизмът не е патриотизъм, ако не се корени дълбоко в сърцето на човека."

Васил Друмев               

АКТУАЛНИ НОВИНИ