ПРИЕМ 2022-2023

10/11/2022 г. СЪОБЩЕНИЕ:

УЧЕБНА 2022/2023г.
СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ (ЗА 1-ви до 7-ми) И/ИЛИ ПО ПРОФЕСИИ И ПРОФИЛИ (за 8-ми до 12-ти) ПО УЧИЛИЩЕН И/ИЛИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ:
2б клас - 2;
4б клас - 1.


Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г. (pdf документ)

Заповед № 297/ 21.02.2022 г. относно Ред за приемане на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година (pdf документ)