ПРИЕМ 2023-2024

Заявление за прием в 1 клас

Заявление за прием в полудневна подготвителна група

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие от родител

Заповед №369/19.04.2023 г.
относно реда за приемане на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г.