УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“-ГР. ПАЗАРДЖИК

2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

639

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария - Магдалена Попова, 4 А

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ - София Пеева

 

725 736

Членове:

 

1 а клас

Мартин Куманов-председател на класа

Мариела Димитрована-зам.председател на класа

 

1б клас

Катерина Атанасова Сарафска- председател на класа

София Димитрова Недялкова-зам.председател на класа

                     

 2 а клас

Михаела Иванова-председател на класа

Ана-Мария Попова-зам.председател на класа

 

2 б клас

Изабел Димитрова-председател на класа

Мария Бечева-зам.председател на класа

 

3 а

Божидара Александрова – председател на класа

Владимир Кръстев - зам.председател на класа

 

3 б

Сияна Димова-председател на класа

Димитър Анев-зам.председател на класа

 

3 в клас

Елена Деликова-председател на класа

Христо Стойчев-зам.председател на класа

 

4 а клас-

Иван Орешков-председател на класа

 

4 б клас

Михаела Узунова-председател на класа

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ В НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – ГР. ПАЗАРДЖИК 2023-2024 Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ В НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – ГР. ПАЗАРДЖИК